Strona główna Blog Co nowego w RedCart

Merlin.pl najlepszą księgarnią internetową w najnowszym rankingu Opineo.pl

Autor: RedCart Kategoria: Co nowego w RedCart

Prowadzenie księgarni w Polsce to niełatwy kawałek chleba. Czytanie książek nie jest bowiem naszym sportem narodowym. Według magazynu literackiego „Książki”, w Polsce spada nie tylko czytelnictwo, ale też sprzedaż książek papierowych i nakłady nowych wyda

Serwis Opineo.pl opublikował ranking najlepiej ocenianych księgarń internetowych w 2014 roku. Partnerem technologicznym raportu jest platforma sklepów internetowych RedCart.


Merlin.pl, Empik.com, Profit24.pl, Swiatksiazki.pl (dawniej Fabryka.pl) i Gandalf.com.pl to pierwsza piątka najlepiej ocenianych e-sklepów z książkami w najnowszym rankingu księgarń internetowych 2014, opublikowanym przez serwis Opineo.pl.


Prowadzenie księgarni w Polsce to niełatwy kawałek chleba. Czytanie książek nie jest bowiem naszym sportem narodowym. Według magazynu literackiego „Książki”, w Polsce spada nie tylko czytelnictwo, ale też sprzedaż książek papierowych i nakłady nowych wydawnictw. Z danych Diagnozy Społecznej 2013 wynika, że 13% polskich domów nie posiada żadnej książki. A zaledwie 5% gospodarstw deklaruje posiadanie księgozbioru liczącego ponad 500 egzemplarzy. Faktyczni czytelnicy - czyli tacy, którzy czytają powyżej sześciu książek rocznie — to zaledwie 11% populacji.


Od branży wydawniczej oczekuje się przede wszystkim szybkiej realizacji zamówienia. Dzięki integracji z dostawcami książek za pomocą plików XML możliwa jest szybka wymiana danych, a dodatkowo system może pobierać te same produkty od różnych hurtowni i wyświetlać je w sklepie internetowym według kryteriów określonych przez sprzedawcę, np. najkrótszego czasu realizacji zamówienia. Przy okazji wszystkie bezpośrednie połączenia z  bazami hurtowni odbywają się automatycznie kilka razy na dobę. To pozwala właścicielom e-księgarń skupić się na reklamowych aspektach biznesu - podkreśla Tomasz Cincio, Dyrektor Marketingu & PR RedCart.pl.

Za księgarnię internetową uznano sklep internetowy sprzedający przede wszystkim wiedzę, kulturę i rozrywkę. A więc bardzo często, oprócz tego, co stanowi podstawę jego handlu, czyli książek, oferuje on również multimedia, periodyki, czasopisma, gry, kalendarze, wydania kartograficzne.


Pełna wersja rankingu do pobrania bezpłatnie - Ranking Księgarń Internetowych 2014


Życzymy miłej lektury!

20
Ranking Księgarń Internetowych 2014
Tomasz Cincio
dyrektor marketingu & PR RedCart.pl
Przygotowanie systemu sklepu na potrzeby
księgarni internetowej jest dużym wyzwaniem
dla dostawcy oprogramowania na szybko
zmieniającym się rynku e-commerce. Wśród
istotnych funkcjonalności, jakie powinno ono
spełniać, warto wymienić chociażby:
precyzyjne wyszukiwanie produktów,
szybką wymianę danych umożliwiającą
sprawną realizację zamówień,
coraz popularniejszą opcję „książka jako
prezent”,
raport porzuconych koszyków,
system dostosowany do sprzedaży plików
cyfrowych.
Księgarnie internetowe stają się coraz atrakcyj
-
niejsze dla wielbicieli literatury, oferując często
najnowsze tytuły wydawnicze w przystępnych
cenach. Aby sprzedaż była skuteczna, należy
umożliwić klientom sklepu wyszukiwanie pro
-
duktów poprzez zaawansowane filtry — nie
tylko po tytule i  autorze, ale również według
oferty danego wydawnictwa czy numeru ISBN/
EAN. Od strony oprogra
-
mowania pomocny w  od
-
nalezieniu właściwej książki
staje się system słowników
do precyzyjnego tagowania
i wyszukiwania produktów.
Od branży wydawniczej
oczekuje się przede wszyst
-
kim szybkiej realizacji za
-
mówienia. Dzięki integracji
z dostawcami książek za pomocą plików XML
możliwa jest szybka wymiana danych, a dodat
-
kowo system może pobierać te same produkty
od różnych hurtowni i wyświetlać je w sklepie
internetowym według kryteriów określonych
przez sprzedawcę, np. najkrótszego czasu
realizacji zamówienia. Przy okazji wszystkie
bezpośrednie połączenia z  bazami hurtow
-
ni odbywają się automatycznie kilka razy
na dobę. To pozwala właścicielom e-księ
-
garń skupić się na reklamowych aspektach
biznesu.
Dodatkową funkcjonalnością coraz bardziej
popularną wśród księgarń internetowych jest
Dodatkową funkcjonalnością
coraz bardziej popularną wśród
księgarń internetowych jest opcja
„książka jako prezent”. Dzięki niej,
zamówiona przez klienta książka,
zostaje przez sklep internetowy
odpowiednio zapakowana i
wy
-
słana pod wskazany adres jako
prezent.
20
opcja „książka jako prezent”. Dzięki niej, za
-
mówiona przez klienta książka, zostaje przez
sklep internetowy od
-
powiednio zapakowana
i  wysłana pod wskaza
-
ny adres jako prezent.
Książki są najrzadziej
zwracanym towarem
w  całej branży han
-
dlu internetowego. Nie
uniknie się jednak nie
-
dokończonych trans
-
akcji. Dlatego cennym źródłem informacji
dla sprzedawcy jest raport porzuconych ko
-
szyków. Pozwala on uzyskać szczegółowe
informacje na temat kroków, które zostały
wykonane przez klienta do momentu pozo
-
stawienia koszyka.
Najnowsze trendy pokazują, że oprócz tra
-
dycyjnych wydań papierowych coraz więk
-
szą popularnością wśród klientów cieszą się
e-booki. Zaawansowane narzędzia RedCart
umożliwiają sprzedaż plików cyfrowych
z  pełnym pakietem zabezpieczeń uniemoż
-
liwiających kopiowanie oraz pobranie plików
przez ich zakupem.
Autor: RedCart Kategoria: Co nowego w RedCart
Blog RedCart

Może Cię jeszcze zainteresować

Zobacz najpopularniejsze artykuły z kategori Co nowego w RedCart