Strona główna Blog Co nowego w RedCart

Moduł dostaw: efektywne zarządzanie asortymentem

Autor: RedCart Kategoria: Co nowego w RedCart

Moduł dostaw to nowe narzędzie w systemie magazynowym sklepów RedCart, które umożliwia efektywne zarządzanie asortymentem dzięki możliwości planowania, edytowania i przyjmowania dostaw od konkretnych producentów, do poszczególnych magazynów w sklepie.


moduł dostaw

Moduł dostaw to nowe narzędzie w systemie magazynowym sklepów RedCart, które umożliwia efektywne zarządzanie asortymentem dzięki możliwości planowania, edytowania i przyjmowania dostaw od konkretnych producentów, do poszczególnych magazynów w sklepie. Funkcjonalność dostępna jest dla sklepów opartych o szablon w standardzie v4.

1. Moduł dostaw: zarządzanie dostawami i magazynami w sklepie.

Znacznie ułatwia pracę zwłaszcza tym sprzedawcom internetowym, którzy posiadają szeroką ofertę i zaopatrują się u wielu dostawców i producentów jednocześnie. Moduł umożliwia przyjmowanie asortymentu od poszczególnych dostawców do magazynów utworzonych wcześniej w sklepie, wybór i edycję ilości konkretnych produktów, drukowanie dokumentów oraz wiele innych przydatnych funkcji.

Narzędzia pozwalające na sprawne zarządzenie asortymentem w sklepie internetowym są jedną z absolutnie kluczowych kwestii w sprzedaży internetowej. Jest to szczególnie istotne wtedy, gdy liczba produktów w sklepie rośnie, a dostawy pochodzą od wielu różnych producentów i hurtowni.

PAMIĘTAJ:

Sklepy na platformie RedCart dysponują zaawansowanymi narzędziami zarządzania asortymentem, takimi jak tworzenie magazynów i połączenie z bazą wirtualną hurtowni internetowych. Jednym z elementów nowoczesnego systemu logistycznego RedCart jest nowy moduł dostaw – umożliwiający planowanie, edytowanie i przyjmowanie dostaw produktów do poszczególnych magazynów w sklepie. Moduł dostaw dostępny jest w sklepach działajacych na szablonie w standardzie v4.


moduł dostaw

Moduł dostaw umożliwia zarządzanie dostawami asortyment, poprzez przyjmowanie i rozdzielanie dostaw asortymentu do poszczególnych magazynów stworzonych w sklepie oraz zaawansowane narzędzia konfiguracji.

Do najważniejszych funkcji narzędzia należą:

 • Planowanie dostaw od poszczególnych dostawców wraz z określeniem daty i edycją statusu,
 • Przyjmowanie dostaw do poszczególnych magazynów utworzonych w sklepie, wraz z określeniem dostawcy, daty, statusu i rodzaju dostawy,
 • Przyjmowanie dostawy do wirtualnych magazynów hurtowni – w przypadku np. wyłączenia funkcji aktualizacji statusów magazynowych funkcja ta pozwala na samodzielne edytowanie stanów magazynowych w swoim sklepie,
 • Dodawanie i edytowanie konkretmych ilości produktów z wybranych kategorii produktowych w sklepie,
 • Określenie daty dostawy,
 • Określenie rodzaju dostawy: przyjęcie wewnętrzne, przyjęcie zewnętrzne,
 • Zarządzanie statusami dostaw: oczekuje na dostawę, przyjęto, anulowano,
 • Automatyczne przyjmowanie dostaw na poszczególne magazyny,
 • Drukowanie dokumentów przyjęć magazynowych,
 • Sortowanie i wyszukiwanie na podstawie nazwy dostawcy, nazwy magazynu,
 • Podgląd poszczególnej dostawy: rodzaj i ilość produktów, które zawiera.

2. Korzystanie z modułu dostaw.

Jak już zostało to wspomniane, moduł dostaw pozwala na przyjmowanie dostaw produktów do poszczególnych magazynów w sklepie, jest to więc jedno z narzędzi systemu logistycznego w sklepach RedCart.

Aby dodać nowy magazyn w sklepie RedCart:

 • Przejdź do zakładki ustawienia – magazyny – dodaj magazyn,
 • Określ nazwę magazynu i zapisz: - będzie on widniał na liście dostępnych magazynów także dla narzędzia moduł dostaw.

Aby utworzyć i zaplanować nową dostawę:

 • Przejdź do zakładki produkty i kategorie – dostawa,
 • Kliknij przycisk dodaj znajdujący się w prawym górnym rogu,
 • Określ: magazyn dostawy, na jaki będzie przyjęty towar, dostawcę, status oraz typ dostawy, datę dostawy,
 • Naciśnij przycisk w dolnym prawym rogu o nazwie produkty i wybierz produkty ze sklepu, które mają zwiększyć stany poszczególnych magazynów – wybierz kategorię poprzez zaznaczenie „ptaszka” , zapisz,
 • Pozostań na karcie dostawy i wprowadź konkretne ilości dla poszczególnych kategorii produktów.

moduł dostaw

Aby przyjąć dostawę do sklepu i dodać produkty do poszczególnych magazynów:

 • Ponownie przejdź do zakładki produkty i kategorie – dostawa,
 • Zobaczysz listę zaplanowanych dostaw wraz z datą oraz informacją o dostawy. Klikając w zielony krzyżyk po lewej stronie możesz sprawdzić dokładne ilości towarów, jakie przewiduje dostawa, za pomocą żółtego ołówka edycji możesz wprowadzić zmiany,
 • Wybierz interesującą Cię dostawę poprzez zaznaczenie „ptaszkiem” ,
 • Z listy wykonaj polecenie wybierz zmień status a następnie czynność, którą chcesz wykonać, np. przyjęto – dodaj na magazyn. Kliknij wkoło zębate realizując polecenie,
 • Towary zostały przesunięte na poszczególny magazyn – co możesz sprawdzić w zakładce produkty i kategorie – produkty. Nie możesz już także edytować dostawy – zamiast żółtego ołówka edycji pokaże się ikonka drukarki, pozwalająca na wydrukowanie dostawy.

moduł dostaw

Wewnętrzne przesunięcie międzymagazynowe.

W sklepie internetowym RedCart masz możliwość dokonania wewnętrznego przesunięcia międzymagazynowego, w w tym celu wejdź w zakładkę ustawienia – magazyny – operacje magazynowe, wybierz poszczególny produkt i przenieś do wybranego magazynu.

PAMIĘTAJ:

System logistycznego zarządzania asortymentem w sklepie RedCart pozwala m.in. na tworzenie magazynów w sklepie, przesuwanie produktów między nimi oraz połączenie z wirtualną bazą dostawców wraz z aktualizacją informacji o produktach. To także moduł przyjmowania dostaw, dzięki któremu można zaplanować, a następnie przyjąć dostawę produktów do wybranego magazynu.

Automatyczna integracja sklepu z hurtownią internetową.

Automatyczna integracja sklepu z hurtownią internetową jest niezwykle praktycznym i częstwo wykorzystywanym narzędziem w systemie zarządzania asortymentem. Pozwala na połączenie z bazą produktową dostawcy, automatyczne zatowarowanie sklepu w formie zdjęć, opisów,cech produktowych, cen i stanów magazynowych oraz automatyczną aktualizację, gwarantującą stan produktów w sklepie odpowiadający stanowi rzeczywistemu w hurtowni.

Integracja sklepu z hurtownią

Autor: RedCart Kategoria: Co nowego w RedCart
Blog RedCart

Może Cię jeszcze zainteresować

Zobacz najpopularniejsze artykuły z kategori Co nowego w RedCart