Strona główna Blog Rynek e-commerce

Rewolucja w biznesie? Jakie zmiany wprowadza Konstytucja Biznesu?

Autor: RedCart Kategoria: Rynek e-commerce

Poczujcie powiew świeżości nowych przepisów wprowadzanych przez Konstytucję Biznesu. Nowe przepisy lada dzień zaczną obowiązywać w polskim prawie. Prezydent Andrzej Duda podpisał pięć ustaw z pakietu Konstytucji Biznesu. Co się zmieni?

Zapisz się na bezpłatne
lekcje o e-commerce.

Zdobywaj wiedzę i inspirację potrzebne do budowania
dochodowego sklepu internetowego.

Podając e-mail akceptujesz politykę prywatności

dropshipping sklep internetowy konstytucja biznesu

Poczujcie powiew świeżości nowych przepisów wprowadzanych przez Konstytucję Biznesu. Nowe przepisy lada dzień zaczną obowiązywać w polskim prawie. Prezydent Andrzej Duda podpisał pięć ustaw z pakietu Konstytucji Biznesu. Co konkretnie zmieni największa reforma prawa gospodarczego od prawie 30 lat?

Co zmieni Konstytucja Biznesu?

Konstytucja Biznesu to pakiet pięciu ustaw dot. zmian w prawie gospodarczym. Najważniejszą ustawą z pakietu jest Prawo przedsiębiorców. Ustawa wprowadza m.in. zasadę - co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone oraz zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na jego korzyść. Inną istotną zmianą jest wprowadzenie tzw. działalności nierejestrowej oraz ulgi na start dla początkujących przedsiębiorców. Ustawa przewiduje również powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rzecznik ma stać na straży praw mikro-, małych i średnich firm.

dropshipping sklep internetowy konstytucja biznesu

Jakie ułatwienia dla przedsiębiorców?

Nowe przepisy mają na celu przede wszystkim budowanie partnerskich relacji między przedsiębiorcami a urzędnikami i ułatwienie założenia oraz prowadzenia firm w Polsce. Dzięki nowym rozwiązaniom przedsiębiorcy w kontaktach z urzędami mają posługiwać się wyłącznie numerem NIP (numer REGON będzie stopniowo wycofywany z obrotu). Zgodnie z Prawem przedsiębiorców prawo ma być pisane językiem zrozumiałym dla obywatela. W przypadkach skomplikowanych przepisów, organy administracji mają wydawać napisane prostym, przystępnym językiem objaśnienia przepisów. Zastosowanie się przedsiębiorcy do takich objaśnień będzie chroniło go przed negatywnymi konsekwencjami.

Ustawa daje również możliwość zawieszenia przez przedsiębiorców- osoby fizyczne wykonywania działalności gospodarczej na dowolnie określony czas oraz bezterminowo. Obecnie dopuszczalny okres zawieszenia działalności wynosi, co do zasady, maksymalnie 24 miesiące. Na podstawie nowych przepisów jest też możliwe udostępnianie przez przedsiębiorcę online w CEIDG informacji o udzielonych przez niego pełnomocnictwach i ustanowionych prokurentach. 

Z kolei przewidziany w Konstytucji Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy ma m.in. umożliwiać załatwianie online spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej w Polsce. A także uzyskanie – za pośrednictwem PIP – zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu np. składek na ubezpieczenia społeczne. Konstytucja Biznesu przewiduje też utworzenie instytucji Rzecznika MŚP.

Własny biznes bez rejestracji

Dzięki Konstytucji Biznesu prowadzenie drobnej działalności zarobkowej nie będzie wymagało zakładania firmy. Skorzystaj z tzw. działalności nierejestrowej. Jeśli Twoje miesięczne przychody z działalności nierejestrowej nie przekroczą połowy płacy minimalnej – kwoty 1050 zł (w tym roku) – nie masz obowiązku rejestrowania firmy. Tym samym unikniesz kosztów opłat składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i składki chorobowej. Dochody z takiej działalności będą opodatkowane na zasadach ogólnych. Od przychodu odejmuje się koszty uzyskania przychodu i od tej kwoty opłaca się podatek. Kwota dochodu jaka pozostaje jest wolna od podatku i praktycznie całe 1050 zł jest do Twojej dyspozycji.

Dopóki Twoje miesięczne dochody z działalności nie będą przekraczać 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę to Twoja działalność nie będzie wymagała rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a co za tym idzie, nie będziesz mieć obowiązku opłacania jakichkolwiek składek ZUS. Jeśli w którymś z miesięcy Twój przychód przekroczy pułap 1050 zł brutto w skali miesiąca, będziesz mieć obowiązek zgłoszenia działalność w ciągu 7 dni od momentu przekroczenia limitu przychodów.

Działalność nierejestrowa to ta prowadzona na najmniejszą skalę (przychody miesięczne do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia), która nie jest uznawana za działalność gospodarczą i nie podlega rejestracji w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Dotyczy zwłaszcza drobnego handlu, dorywczo świadczonych usług (np. sporadycznie udzielanych korepetycji).

Własny biznes bez ZUS

,,Ulga na start” to zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne dla początkujących przedsiębiorców przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Jest zachętą do podejmowania pierwszej działalności gospodarczej. Gdy zarejestrujesz swoją firmę będziesz mógł skorzystać przez pierwsze 6 miesięcy z półrocznego zwolnienia z ZUS. Co oznacza ,,ulga na start” w praktyce? Przez pierwszych 6 miesięcy od zarejestrowania działalności gospodarczej nie musisz opłacać składek na ubezpieczenie społeczne. Jesteś zobowiązany jedynie opłacać składkę zdrowotną w wysokości 319,94 zł.

To od Ciebie będzie zależało kiedy zaczniesz płacić ,,ZUS”. Według dotychczasowych przepisów osoba rozpoczynająca działalność musiała zgłosić się w ciągu 7 dni do ZUS-u, by ten mógł zacząć naliczać odpowiednią składkę. 7 dni do tej pory – a teraz 6 miesięcy na zgłoszenie działalności! Przez kilka miesięcy nie będą Cię obciążać koszty prowadzenia firmy. Zyskasz więcej czasu i środków na rozkręcenie biznesu. Nie oznacza to jednak końca zwolnień! Sprawdźcie więcej informacji o ułatwieniach dla początkujących przedsiebiorców.

dropshipping sklep internetowy konstytucja biznesuźródło: https://www.biznes.gov.pl/

NAJWAŻNIEJSZE ZAPISY KONSTYTUCJI BIZNESU

Wśród uproszczeń wprowadzanych w ramach Konstytucji Biznesu znajdą się m.in.:

- ustanowienie katalogu praw i obowiązków przedsiębiorców i organów, stanowiących wytyczne dla organów administracji i stawiających granice ich ingerencji w wolność działalności gospodarczej,

- zmianę relacji przedsiębiorca – administracja w kierunku bardziej przyjaznej i partnerskiej, poprzez wprowadzenie m.in. zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasady przyjaznej interpretacji przepisów, jak również kluczowej zasady „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”,

- wprowadzenie instytucji działalności nierejestrowej (w przypadkach działalności na mniejszą skalę nie powstaje obowiązek rejestracji działalności),

- wprowadzenie tzw. „ulgi na start” (początkujący przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności),

- ochronę przedsiębiorcy przed negatywnymi konsekwencjami, jeśli jego działania były zgodne z dotychczasową praktyką stosowania przepisów przez organ administracji.

- stopniowa likwidacja numeru REGON,

- powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców,

- publikacja objaśnień prawnych dla skomplikowanych przepisów,

- możliwość bezterminowego zawieszenia firmy,

- uporządkowanie katalogu działalności reglamentowanych (wymagających koncesji, zezwoleń) i zmniejszenie obowiązków dla przedsiębiorców,

- możliwość załatwiania prostych spraw urzędowych przez telefon lub e-mail.

RZECZNIK MŚP

Zadaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców będzie stanie na straży i ochrona praw przedsiębiorców, szczególnie tych z sektora MŚP. W zakresie jego kompetencji znajdą się m.in.:

dropshipping sklep internetowy konstytucja biznesuźródło: https://www.biznes.gov.pl/

- występowanie do odpowiednich organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, a także do odpowiednich urzędów z wnioskami o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów dotyczących działalności gospodarczej,

- opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców,

- wspieranie mediacji pomiędzy przedsiębiorcami a organami administracji,

- występowanie do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów,

- zwracanie się o wszczynanie postępowań administracyjnych i przystępowanie do nich,

- wnoszenie skarg do sądów administracyjnych,

- współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi,

- zwracanie się do odpowiednich organów, organizacji i instytucji z wnioskami o podjęcie odpowiednich działań mogących wpływać pozytywnie na prawa i interesy przedsiębiorców.

PUNKT INFORMACJI DLA PRZEDSIĘBIORCY (PIP)

Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP) stanowi rozwinięcie obecnego www.biznes.gov.pl. Punkt nie tylko wyjaśni, w jaki sposób załatwić poszczególne sprawy urzędowe, ale też umożliwi np. uiszczanie opłat urzędowych czy uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami czy składkami. Punkt przypomni przedsiębiorcom, przez SMS lub e-mail, o zbliżających się terminach urzędowych oraz poinformuje o najważniejszych zmianach w prawie. Będą tam też publikowane wyjaśnienia dotyczące zagadnień prawnych budzących najwięcej wątpliwości w praktyce. Co ważne, do PIP będą mogli zwrócić się wszyscy przedsiębiorcy nawet w najdrobniejszych sprawach.

Kiedy przepisy wejdą w życie?

23 marca Konstytucję Biznesu podpisał Prezydent i 30 dni po jej ogłoszeniu nowe przepisy wejdą w życie. Najprawdopodobniej nastąpi to w kwietniu bieżącego roku. Konstytucja Biznesu to pakiet 5 ustaw zmieniających polską rzeczywistość biznesową. Zmiany obejmujące prawie 200 aktów prawnych wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Najważniejszym z zapisów Konstytucji jest Prawo przedsiębiorców, które zastąpi nowelizowaną ponad 90 razy Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (SDG) z 2004 r.

Jak wykorzystać zmiany w prawie?

Sklep internetowy to doskonały pomysł na biznes. Teraz możesz go otworzyć nie rejestrując firmy i nie opłacając ZUSu! Obecnie otworzenie sklepu internetowego nie wymaga również zatrudnienia webmastera lub programisty. Na rynku dostępnych jest wiele platform do sprzedaży internetowej, które maksymalnie automatyzują i ułatwiają sprzedaż w Internecie. Decydując się na sklep online z oprogramowaniem oszczędzasz czas i minimalizujesz ryzyko popełnianych błędów. Taki sklep na abonament otworzysz w RedCart.pl.

Z zakupami w Internecie jest tak, że jak już się ich raz spróbuje, to ciężko się od nich oderwać. Robimy je coraz częściej i są one dla nas coraz bardziej naturalne. Zakupy w sieci robi już 54% Polaków. Potwierdza to najnowszy raport Gemius „E-commerce w Polsce 2017”. Szczególnie teraz w perspektywie wprowadzanego zakazu handlu w niedzielę otworzenie własnego sklepu internetowego i pozyskanie ,,niedzielnych klientow”  będzie dobrym pomysłem na własną działalność. Spróbuj otworzyć sklep internetowy w dropshipping. Dropshipping to bardzo wygodny sposób prowadzenia sklepu internetowego – idealny na start! Jego podstawową zaletą jest niski koszt prowadzenia sklepu, krótki czas uruchomienia oraz mniej obowiązków dla sprzedawcy.

Źródła informacji: 

http://www.pap.pl/ 

https://www.biznes.gov.pl/ 

Przetestuj sklep internetowy RedCart

14 dni za darmo, w każdej chwili możesz zrezygnować.

Podając e-mail akceptujesz regulamin i politykę prywatności
Autor: RedCart Kategoria: Rynek e-commerce
Blog RedCart

Może Cię jeszcze zainteresować

Zobacz najpopularniejsze artykuły z kategori Rynek e-commerce