Strona główna Blog Pierwsze kroki w e-commerce

Sprzedaż towarów za granicę - handel z krajami UE

Autor: Natalia Podgórska Kategoria: Pierwsze kroki w e-commerce

Sprzedaż towarów za granicę w przypadku obszaru UE jest bardzo uproszczona, ale wciąż obwarowana zasadami podatkowymi. Zobacz, od czego zależą stawki VAT podczas eksportu.

Sprzedaż towarów za granicę – zalety


Zastanawiasz się, czy zdobycie obcych rynków jest w twoim zasięgu i jakie korzyści możesz z tego uzyskać? Ten kierunek jest przyszłościowy, bo sprzedaż towarów za granicę otwiera przed tobą wiele możliwości, pod warunkiem, że posiadasz ofertę, na którą jest zbyt, a cena będzie atrakcyjna dla odbiorców. Walorem handlu zagranicznego jest pozyskanie wielu nowych klientów, zwłaszcza jeśli rynek rodzimy już się nasycił tym, co oferujesz. Może być też inna sytuacja – możesz mieć trudności ze zbytem w Polsce, bo twoje produkty są zbyt unikalne lub luksusowe i łatwiej będzie ci znaleźć kupujących na terenie innych krajów UE.

Sprzedaż towarów za granicę – jak zacząć?


Zanim zaczniesz eksportować na szeroką skalę, wpierw musisz poznać przepisy, jakie obowiązują w kraju wysyłki, czyli w tym przypadku w Polsce, oraz na terenie państwa, do którego chcesz eksportować swój towar. Następnie musisz sprawdzić, czy podlegasz obowiązkowi rejestracji jako czynny podatnik VAT-UE i nim uruchomisz pierwsze transakcje, dopełnij wszystkich formalności. Przyda ci się również konto walutowe dla firmy, byś mógł wykonywać przelewy i je przyjmować bezpośrednio w EURO.

Sprzedaż towarów za granicę – czym możesz handlować?


Przepisy unijne oraz krajowe określają, co może być eksportowane na teren danego kraju. Musisz się upewnić, że twój towar spełnia wymagania UE w zakresie ochrony:

 • zdrowia ludzi i zwierząt,
 • środowiska,
 • praw konsumenta.


Przepisy mogą się pokrywać we wszystkich krajach UE, ale mogą też istnieć specjalne regulacje nakładane przez kraje członkowskie, ale respektowane przez UE w ramach tzw. zasady wzajemnego uznawania.

Prawa konsumentów w UE


Równe traktowanie praw konsumentów w całej UE to jedna z wytycznych, do której musisz się zastosować. W praktyce oznacza to dostęp do takich samych produktów jak klienci lokalni, np. organizując promocję na swoje produkty, musi ona dotyczyć wszystkich klientów krajów UE, z którymi handlujesz. Zasada ta jest wymagana, gdy nabywca jest użytkownikom końcowym, czyli nie kupuje towaru po to, by go dalej odsprzedać.

Sprzedaż towaru za granicę – zasady


Firmy w UE, które prowadzą działalność na jej terenie, korzystają nie tylko z jednolitego rynku. Mogą też korzystać z umów handlowych z innymi krajami. Wpływa to na swobodny przepływ towarów bez ograniczeń ilościowych i dodatkowych kosztów, ale tylko na wyznaczonym obszarze. Wejście Polski do Unii też znacznie ułatwiło procedury handlu między naszym krajem a pozostałymi państwami członkowskimi.


Działa to w dwie strony, bo zarówno sprzedaż, jak i zakup jest prostszy w stosunku do handlu z obszarami poza UE, np. Azją. Nadal jednak trzeba stosować się do przepisów, które dokładnie określają, który przedsiębiorca musi się zarejestrować jako czynny podatnik VAT-UE. Nie muszą tego robić osoby zwolnione z VAT, ale jeśli jesteś zarejestrowany w Polsce, a chcesz nabyć lub dostarczyć towary na teren wspólnoty, musisz się zarejestrować również w UE. Wynika to z tego, że wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów nakłada obowiązek nie tylko udokumentowania transakcji, ale również jej rejestracji.

Procedury celne

Swobodny przepływ towarów w obrębie Unii Europejskiej nie nakłada skomplikowanych obowiązków celnych, ale przywóz towarów do UE spoza jej obszaru lub towary z niej wywożone muszą przejść formalności celne. Oznacza to konieczność dostarczenia dodatkowych dokumentów, a także uiszczeniu cła.

Sprzedaż towaru za granicę – rejestracja VAT-UE


Istnieje wiele sytuacji, gdy przedsiębiorca będzie musiał zarejestrować się jako podatnik VAT w kraju, na którego obszar eksportuje towar. Będzie to konieczne w sytuacji, gdy dochodzi do:

 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT);
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT);
 • nabycia usług, dla których miejscem ich świadczenia jest kraj nabywcy;
 • świadczenia usług, dla których miejsce powstania obowiązku podatkowego ustala się, stosując art. 28b ustawy o VAT, w sytuacji, gdy odbiorcą tych usług jest podatnik z innego kraju UE.


Ostatni zapis odnosi się zazwyczaj do sektora marketingu lub informatycznego. Jeśli nie jesteś zarejestrowany jako czynny płatnik VAT w Polsce, nie zawsze unikniesz rejestracji za granicą. Ten obowiązek mają przedsiębiorcy, którzy dokonują:

 • wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług, których miejsce opodatkowania ustala się, stosując art. 28b ustawy o VAT;
 • wewnątrzwspólnotowego nabycia usług, określonego w art. 28b ustawy o VAT.

Rejestracja jako czynny podatnik VAT-UE


W sytuacji, gdy jesteś zobligowany do rejestracji jako czynny podatnik VAT-UE, możesz to zrobić za pomocą formularza VAT-R, który złożysz w swoim urzędzie skarbowym. Jeśli jesteś już płatnikiem VAT, składasz formularz aktualizujący, a jeśli nie, to formularz VAT-R rejestrujący. Na tym dokumencie będą do wyboru trzy różne pola:

 • 59 – pole dla podatnika VAT, który planuje wewnątrzwspólnotowe nabycie lub dostawy towarów;
 • 60 – dla przedsiębiorcy, który nie jest płatnikiem VAT, ale chce dokonywać wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 • 61 – dla podatnika, który nie jest objęty obowiązkiem VAT, ale świadczy usługi lub ma plan ich realizacji, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT. Ten obowiązek obejmie go też, gdy nabywa albo będzie nabywał usługi, które stanowiłyby dla niego import usług.


Na koniec musisz określić datę, kiedy zaczynasz czynności z wybranego pola. Skutkiem złożenia formularza VAT-R jest możliwość posługiwania się swoim numerem NIP z przedrostkiem PL. Tym samym oznacza to, że jest zarejestrowany do VAT-EU. Z tytułu rozliczenia będzie przysługiwał ci jeden tryb miesięczny z terminem do 25 dnia w następnym miesiącu po transakcji z klientami z terenów Unii Europejskiej.

Sprzedaż towarów za granicę a VAT 0%


Masz szanse na preferencyjną stawkę 0% VAT, w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, ale tylko pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim musisz posiadać dokumentację, że towary obejmujące WDT wywiozłeś z terytorium Polski i dostarczyłeś do innego państwa w obrębie Unii Europejskiej.

Sprzedaż towaru za granicę – jakie dokumenty będą potrzebne?


Oprócz faktur dokonując sprzedaży na terenie UE, gdy przekroczysz pewien próg, ustalany osobno dla każdego kraju, musisz zgłosić przepływ towaru. Robisz to co miesiąc, w odniesieniu do ubiegłego miesiąca. Co do dokładnych terminów, ustalają je poszczególne kraje. Dane, które zgłaszasz to:

 • numer VAT;
 • kod kraju, z którym przeprowadzasz transakcje;
 • okres, do którego odnosi się zgłoszenie;
 • kierunek, czyli import lub eksport; 8 cyfrowy kod produktu, zgodny z Nomenklaturą scaloną;
 • wartość towaru bez VAT i akcyzy; masę netto; jednostkę miary np. kg lub liczbę sztuk; kod rodzaju transakcji – kupna, sprzedaży lub przetwarzania.


Czasem musisz dostarczyć jeszcze informację o rodzaju transportu np. morskiego lub lądowego oraz inne wymagane dane, np. CIF lub EXW.

Sprzedaż towaru za granicę dla osoby fizycznej


Podobnie jak w stosunkach handlowych na terenie kraju, tak i w handlu zagranicznym rozróżnia się transakcje B2B, czyli między przedsiębiorcami oraz B2C, czyli dostawa do konsumentów. Sprzedaż za granicę osobie fizycznej regulują przepisy związane z ochroną praw konsumenta. Zawierana jest umową o dystrybucji, ale osobę fizyczną obowiązują również prawa związane z rękojmią i prawem do reklamacji. Sprzedaż, która dokonała się na rzecz osoby fizycznej od przedsiębiorcy będącego czynnym płatnikiem VAT, jest opodatkowana w kraju, w którym towar został skonsumowany, czyli odbiorcy. W tym przypadku nie musisz tej transakcji wykazać w polskiej deklaracji VAT.

Sprzedaż towarów do UE – jaka stawka VAT obowiązuje?


W przypadku, gdy sprzedajesz produkt odbiorcy z kraju EU, który jest zarejestrowany jako VAT-UE, nie wliczasz podatku VAT do tej transakcji. Jeśli odbiorcą jest osoba fizyczna, to ten sam produkt musi zostać obciążony podatkiem VAT według stawek obowiązujących w kraju konsumenta końcowego.

Sprzedaż towarów za granicę – wysyłka


Uproszczenia podczas sprzedaży za granicę między członkami UE polegają m.in. na sprzedaży wysyłkowej. Przy niej na terenie UE przedsiębiorca nie musi rejestrować się w kraju nabywcy i rozliczać tam podatku od towarów i usług. Z drugiej strony każde państwo ustala własne limity dotyczące takich transakcji w ciągu roku. W Czechach będzie to 34 000 EUR, ale w Niemczech już 100 000 EUR. Jeśli przekroczysz ten limit, musisz zarejestrować VAT w danym kraju w ciągu roku.

Podsumowanie


Sprzedaż towarów za granicę w ramach wymiany wewnątrzwspólnotowej to szansa dla polskich przedsiębiorców na większy rynek zbytu. Przepisy idą na rękę członkom UE i jeśli transakcje są dokonywane między przedsiębiorcami, sprzedawca z Polski może uniknąć podatku VAT. O szczegółach eksportu trzeba się zawsze jednak dowiadywać nie tylko na podstawie przepisów unijnych, ale również specyfikacji danego kraju członkowskiego.

Autor: Natalia Podgórska Kategoria: Pierwsze kroki w e-commerce
Blog RedCart

Może Cię jeszcze zainteresować

Zobacz najpopularniejsze artykuły z kategori Pierwsze kroki w e-commerce