Strona główna Blog Bezpieczeństwo i prawo

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli ze względu na błąd cenowy - jak unieważnić trasakcję?

Autor: Natalia Podgórska Kategoria: Bezpieczeństwo i prawo

Możesz anulować sprzedaż online po zaniżonej cenie poprzez uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli. Sprawdź, kiedy jest możliwe unieważnienie transakcji.

uchylenie od skutków prawnych transakcji

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli – kiedy można je zastosować?


Może się zdarzyć, że podczas wprowadzania cen do sklepu internetowego pomylisz się i zaniżysz wartość towaru. Takie ryzyko istnieje zwłaszcza wtedy, gdy masz dużo produktów oraz gdy następuje przewalutowanie. Im więcej jest zmiennych na twojej witrynie zakupowej, tym większe prawdopodobieństwo, że któreś dane będą nieprawidłowe. Najlepiej unikać takich sytuacji poprzez wielokrotne sprawdzanie cen, bo zawsze może się zdarzyć pomyłka. Jeśli do niej dojdzie, klient automatycznie może zakupić towar po zaniżonej cenie i narazić cię na straty.


Nie jest to na szczęście sytuacja nieodwracalna, bo ustawodawca dostosował przepisy w taki sposób, by było możliwe uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli – ale trzeba ku temu spełniać pewne warunki. W Kodeksie cywilnym są uwzględnione sytuacje, gdy podważa się ważność transakcji, jeśli doszło do niej pod wpływem błędu. Jeśli zakup opierał się na mylnych danych, wszelkie ustalenia przestają obowiązywać. Klient jest zobligowany do dopłaty lub zwrotu zakupionego towaru.

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli – zakupy w internecie a artykuł 84 Kodeksu cywilnego


Możliwość uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli ze względu na popełniony błąd jest gwarantowana artykułem 84 Kodeksu cywilnego. Ten zapis ochroni cię, jeśli wskutek omyłki naraziłeś się na straty podczas transakcji online. Nie dotyczy to natomiast przypadków, w których postępujesz lekkomyślnie i sam narażasz się na niekorzystną umowę.

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli – jak rozumie się błąd?


Zapisy prawne jasno definiują, kiedy można liczyć na uchylenie się od skutków prawnych ze względu na popełniony błąd, przy czym dość precyzyjnie określa się, co można przez to rozumieć. Możesz cofnąć swoją decyzję, jeśli posiadasz mylne wyobrażenia o stanie faktycznym lub nie miałeś go wcale.


Jako błąd kwalifikuje się również podstęp, więc jeśli ktoś świadomie ukrył przed tobą prawdę lub wprost dopuścił się oszustwa, masz podstawę do unieważnienia swojego oświadczenia woli. Ma to miejsce wtedy, gdy klient zdawał sobie sprawę, że cena jest zbyt niska i to zataił.

Pomyłka a błąd


Błąd dotyczy głównie mylnego wyobrażenia i jego przykładem będzie nabycie towaru, myśląc, że ma określone cechy, a w rzeczywistości nie będzie ich mieć. Z pomyłką będziesz miał do czynienia, gdy towar w sklepie internetowym zostanie wystawiony w niższej cenie niż jego faktyczna wartość. Dzieje się to np. wtedy, gdy sprzedawca gubi jedno zero i zamiast za 1000 zł, oferuje zakup za 100 zł.

Istotność błędu


Prawo chroni obie strony transakcji, bo klient też wkłada wysiłek w zakup – którego nie można anulować bez wystarczających powodów. Uchylenie się od skutków prawnych umowy może mieć miejsce tylko wtedy, gdy błąd był istotny, tzn. nie doszłoby do zawarcia umowy, gdyby sprzedawca – strona składająca oświadczenie woli – nie działał pod wpływem błędu.

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli – w jakim terminie się je składa?


Jeśli chcesz anulować transakcję, masz rok na uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli i jest to termin nieprzekraczalny. W przypadku błędu czas liczony jest od momentu jego wykrycia. Wniosek jest uważany za złożony z chwilą jego dojścia do adresata w sposób, który umożliwia mu zapoznanie się z treścią.

Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych – konsekwencje dla sprzedawcy


Uchylenie decyzji oznacza uznanie nieważności oświadczenia woli i nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla ciebie. Jeśli wysłałeś już zakupiony towar, powinien nastąpić jego zwrot. Im szybciej wykryjesz błąd, tym szybciej odzyskasz towar lub anulujesz transakcję. Jeśli uzna się uchylenie oświadczenia woli, to oznacza to nieważność i prawnie nie jesteś nic winien nabywcy.

Uchylenie się od skutków oświadczenia woli – wzór


Zanim wyślesz do klienta oficjalnie pismo, warto byś do niego zadzwonił i przeprosił za zaistniałą sytuację. Sprawy wizerunkowe są nie mniej ważne niż finansowe, więc możesz zaproponować np. kod rabatowy. Następnie musisz oficjalnie odstąpić od umowy. Wzór uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli nie jest regulowany formalnie, a jedynym wymogiem jest zachowanie formy pisemnej.


W momencie, gdy dokument dotrze do adresata, uchylenie staje się skuteczne, bez konieczności akceptacji sądu. Jest to najbardziej optymistyczna wersja. Może się też zdarzyć, że klient nie uzna twojej racji. Wtedy taka sprawa musi być rozstrzygnięta przez sąd – ale jeśli masz mocne argumenty przemawiające za tym, że popełniłeś błąd na etapie oferty, najprawdopodobniej sprawa zostanie rozpatrzona na twoją korzyść.

Podsumowanie


Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli pod wpływem błędu jest ustawowo możliwe w określonych okolicznościach, opisanych w Kodeksie cywilnym. Jeśli sprzedałeś towar poprzez witrynę internetową po zaniżonej cenie, którą omyłkowo podałeś, masz prawo do uchylenia wszystkich skutków prawnych, które wynikały z twojego oświadczenia. Musisz jednak dotrzymać ustawowych terminów złożenia takiego pisma i najlepiej, gdy wcześniej wyjaśnisz ustnie klientowi zaistniałą sytuację oraz zaproponujesz mu w zamian rabat, by nie narażać swojego sklepu na stratę wizerunkową.

Autor: Natalia Podgórska Kategoria: Bezpieczeństwo i prawo
Blog RedCart

Może Cię jeszcze zainteresować

Zobacz najpopularniejsze artykuły z kategori Bezpieczeństwo i prawo