Jak możemy Ci pomóc?

Strona główna Baza wiedzy Bezpieczeństwo

Jakie informacje powinny znaleźć się w sklepie?

Zestawienie obowiązków informacyjnych sklepu internetowego zgodnie z najnowszą ustawą o prawach konsumenta.


Nowa ustawa o prawach konsumenta nakłada na e-sprzedawców obowiązek umieszczenia określonych informacji w wyznaczonych do tego miejscach w sklepie internetowym oraz w regulaminie. Dodatkowo nieodpowiednie przygotowanie takich stron lub co gorsze ich brak, powodują spadek zaufania klientów do sklepu, co niesie za sobą rezygnację z zakupów w takim sklepie.

Każdy właściciel sklepu internetowego powinien pamiętać o:

- Profesjonalnym regulaminie sklepu zgodnym z nową ustawą o prawach konsumenta

- Wywiązaniu się z obowiązków informacyjnych na stronie sklepu względem klientów zgodnie z nową ustawą o prawach konsumenta

- Rejestracji zbioru danych osobowych w GIODO

- Umieszczeniu w sklepie informacji dotyczących używania plików Cookies

- Zadbaniu o odpowiednie przetwarzanie danych osobowych
 

1. Obowiązki informacyjne sklepu wynikające z nowej ustawy

Nowa ustawa o prawach konsumenta nakłada na sklepy internetowe obowiązek podania szeregu informacji związanych zarówno z samym sklepem, jak i realizacją usług oraz procedurą reklamacyjną i procedurą odstąpienia od umowy. Odpowiednimi i wskazanymi do tego miejscami są:

- Zamieszczany na stronie sklepu Regulamin Sklepu
- Karta produktu
- Specjalnie do tego przeznaczona zakładka informacyjna na stronie sklepu
- Strona podsumowująca koszyk zakupowy, tuż przed finalizacją zakupu

Jakie obowiązki informacyjne ma sklep internetowy?

Do podstawowych i obowiązkowych informacji, które sklep prowadzący sprzedaż internetową musi podać klientom należą:

- Charakterystyka przedsiębiorcy oraz jego oznaczenie, w tym dokładna nazwa firmy, NIP oraz dane teleadresowe umożliwiające wygodny dla klienta kontakt ze sklepem.
- Najważniejsze informacje dotyczące oferowanych produktów i usług, zarówno w karcie produktowej jak i przy finalizacji transakcji.
- Łączna cena przy finalizacji transakcji wraz z podatkami oraz wszelkie dodatkowe koszty związane z przesyłką lub realizacją usługi
- Sposób i termin zapłaty
- Sposób i termin spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę
- Informacja o prawie oraz formach odstąpienia od umowy oraz wszelkich kosztach, które z tego tytułu musi ponieść klient.
- Czas trwania umowy, a jeżeli umowa została zawarta na czas nieoznaczony – sposob i przesłanki jej wypowiedzenia.
- Informacje dotyczących możliwości złożenia reklamacji oraz wszelkie warunki dotyczące jej złożenia. Podanie adresu, pod który należy składać reklamację.
- Informacja o obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy przez wad. Informacja o istnieniu gwarancji na produkty oraz jej warunkach.
- Konsument, dokonujący zamówienia musi mieć świadomość, że wykonanie określonej czynności pociąga za sobą obowiązek zapłaty – dlatego ważne jest umieszczenie wyraźnej i jednoznacznej informacji o tymże obowiązku przy przycisku składania zamówienia.

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz lub zadzwoń do nas

Pomoc RedCart
+48 22 22 82 114

pn - pt godz. 9:00 - 17:00

Pomoc RedCart
pomoc@redcart.pl

24h / dobę, 7 dni w tygodniu