O czym warto wiedzieć zakładając sklep internetowy

W Polsce z roku na rok rośnie zainteresowanie zakupami przez Internet, rośnie również liczba stałych klientów sklepów internetowych. Aby klienci postrzegali Cię, jako zaufanego partnera, należy pamiętać o kilku ważnych zasadach. Poniżej znajdziesz cenne wskazówki, które mają na celu pomoc w sprawnym prowadzeniu własnego sklepu internetowego. Chcemy, aby Twój sklep internetowy spełniał standardy rzetelności obowiązujące profesjonalistów.

Na początku przypominamy o elementach, które muszą znaleźć się w każdym sklepie internetowym. Wynikają one z regulacji prawnych obowiązujących w naszym kraju, nakładających na przedsiębiorcę szereg informacyjnych dotyczących prowadzonej przez niego działalności. Pamiętajmy zatem, aby w sklepie internetowym zamieścić:

Oprogramowanie sklepu internetowego nazwę przedsiębiorstwa,
Oprogramowanie sklepu internetowego adres zamieszkania (siedziba) przedsiębiorcy,
Oprogramowanie sklepu internetowego organ, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy,
Oprogramowanie sklepu internetowego numer, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany (NIP, REGON),
Oprogramowanie sklepu internetowego formę prawną, pod którą działa przedsiębiorca,
Oprogramowanie sklepu internetowego koszt dostawy,
Oprogramowanie sklepu internetowego jasno podany termin dostawy,
Oprogramowanie sklepu internetowego jasno określony termin, w jakim oferta lub informacja o cenie ma charakter wiążący,
Oprogramowanie sklepu internetowego miejsce składania reklamacji,
Oprogramowanie sklepu internetowego sposób składania reklamacji.

W/w informacje powinny być podane w sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwości. Brak tych informacji w sklepie internetowym jest świadectwem o przedsiębiorcy, jego podejściu do klienta, solidności i profesjonalności. Niedopełnienie obowiązku informacyjnego to jeden z najczęstszych błędów popełnianych przez e-sprzedawców zakładających własny sklep internetowy.

Pamiętaj, że kontakt w sklepie internetowym jest rzeczą bardzo ważną!
Na stronie sklepu internetowego powinny znaleźć się kompletne dane kontaktowe. Należy zatem podać w miarę możliwości numer telefonu, pod który klient będzie mógł zadzwonić i zadać dodatkowe pytanie dotyczące produktu. Warto również dać możliwość klientowi komunikacji poprzez dostępne komunikatory. W ten sposób nie narażamy naszych klientów na zbędne koszty.
Wielu konsumentów będzie kontaktowało się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pamiętaj, aby w miarę szybko odpowiadać na zapytania ze strony klientów. Ważny, lecz często pomijany element w komunikacji między sklepem internetowym a klientem to podpis. Nie ma oczywiście żadnego prawnego obowiązku podawania imienia i nazwiska oraz pełnych danych adresowych w odpowiedzi e-maila, jednak w ten sposób ułatwiamy klientowi ponowny kontakt z nami oraz sygnalizujemy swój profesjonalizm w stosunku do konsumenta.

Cena, koszty i termin dostawy w sklepie internetowym
Przed przystąpieniem do transakcji kupna klient naszego sklepu internetowego powinien być dokładnie poinformowany o cenie obejmującej wszystkie elementy, a w szczególności cła i podatki, zasadach zapłaty za produkt oraz kosztach, terminach i sposobach dostawy. Wskazane jest również, aby informacja o możliwościach dokonania płatności online za zamówione towary, była umieszczona w widocznym miejscu na głównej stronie sklepu internetowego.
Niezwykle ważne są również informacje dotyczące dostawy towaru. Warto przypomnieć, że sprzedawca powinien wywiązać się z umowy w terminie 30 dni od daty jej zawarcia, czyli momentu zamówienia towaru przez klienta. Prowadząc sklep internetowy poza Pocztą Polską warto korzystać również z usług firm kurierskich, ponieważ wielu klientów wybiera ten właśnie sposób dostawy towaru, głównie ze względu na krótszy czas oczekiwania na produkt. W sklepie internetowym należy wyraźnie podać koszt wysyłki, w zależności od wybranej przez klienta formy.

Polityka reklamacyjna
W zakresie polityki reklamacyjnej klient powinien być informowany o:
Oprogramowanie sklepu internetowego miejscu składania reklamacji,
Oprogramowanie sklepu internetowego sposobie składania reklamacji,
Oprogramowanie sklepu internetowego zasadach rozpatrywania reklamacji,
Oprogramowanie sklepu internetowego prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od daty jej zawarcia.

Należy pamiętać, że w przypadku sklepu internetowego odpowiedzialność sprzedawcy jest taka sama, jak w przypadku tradycyjnego sklepu, natomiast e-konsumentom przysługują analogicznie takie sama prawa. Warto zatem przypomnieć, że sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli ta ujawni się przed upływem 2 lat od daty wydania towaru kupującemu. Konsument ma 2 miesiące od momentu wykrycia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową na zgłoszenie reklamacji u sprzedawcy.

Prawo do odstąpienia od umowy
Pamiętaj, że jednym z podstawowych uprawnień konsumenta dokonującego zakupów w sklepie internetowym jest możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od otrzymania towaru. Jako sprzedawca jesteś zobowiązany poinformować konsumenta o tym uprawnieniu. W przypadku braku takiej informacji termin ten wydłuża się do 3 miesięcy.

Polityka prywatności
Ochrona danych osobowych to kwestia bardzo ważna dla konsumentów, warto zatem poświęcić temu elementowi nieco pracy. Aby informacja w tym zakresie była kompletna należy napisać czy gromadzone przez nas dane osobowe konsumentów udostępniane są innym podmiotom. Wskazane byłoby również poinformowanie konsumentów o możliwości wglądu, aktualizacji czy usunięcia danych z naszej zbioru. Warto przywołać również podstawę prawną dotyczących ochrony danych osobowych. Przypominamy, że reguluje to ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883, tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926)