Strona główna Blog Bezpieczeństwo i prawo

Wzór polityki prywatności dla e-sklepu z okazji nawiązania współpracy z Trusted Shops

Autor: RedCart Kategoria: Bezpieczeństwo i prawo

RedCart.pl zostanie kolejnym Partnerem Trusted Shops, lidera na rynku certyfikacji sklepów internetowych. Dobiega końca proces certyfikacji oprogramowania sklepu, który zakończy się integracją usług.

Trusted Shops - europejski lider na rynku certyfikacji sklepów internetowych, oferujący znak jakości z gwarancją zwrotu pieniędzy klientowi oraz system opinii o sklepie - przeprowadzi wstępny audyt prawny oprogramowania RedCart. Wstępna certyfikacja oprogramowania zakończy się integracją usług Trusted Shops w RedCart, która umożliwi sklepom korzystającym z usług Trusted Shops ich szybkie uruchomienie w sklepie.


Z tej okazji przedstawiamy pochodzący z Podręcznika Trusted Shops wzór polityki prywatności dla sklepów internetowych, przeznaczony dla sklepów prowadzących sprzedaż na rynku polskim.


Ochrona danych osobowych
jest bardzo ważnym zagadnieniem gwarantującym zabezpieczenie sfery prywatności obywateli. Za dane osobowe ustawa uznaje wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (np. jej adres, numer PESEL, adres e-mail, numer telefonu, ale również informacje na temat dokonanych zakupów, numer konta bankowego, itd.). Z kolei, przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się bardzo szeroki zakres operacji na danych osobowych, obejmujący praktycznie każdą czynność z ich udziałem, m.in.: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostepnianie i usuwanie. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy czynności te są wykonywane w systemach informatycznych, w tym tych obsługujących sklepy internetowe.


Klient sklepu internetowego musi zostać poinformowany o zasadach wykorzystania i ochrony jego danych osobowych. W tym celu tworzy się politykę prywatności.Polityka prywatności - wzór

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy [nazwa e-sklepu], prowadzony pod [adresem domeny] (dalej zwaną Witryną) przez [pełna nazwa podmiotu prowadzącego e-sklep wraz z formą prawną] z siedzibą w [miasto siedziby oraz adres], (dalej zwanego Sklepem Internetowym).


Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.


Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór (zbiory) danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pod numerem […].


Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach s podczas samego korzystania z Witryny.


Pliki s to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki s wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.


Pliki s wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki s są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki s są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików s lub usunąć stałe pliki s, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.


Obok plików s sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w s, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.


Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:


1) nazwisko i imię,

2) adres zameldowania na pobyt stały,

3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu.


Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.


 

[ewentualnie poniższe]

Ponadto, sklep internetowy może zbierać od użytkowników następujące informacje w celu [np. …]:

[…]

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.


Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: [e-mail], numeru telefonu [numer].


 

Marketing Sklepu Internetowego [w razie zastosowania]

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów [nazwa sklepu]. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.


 

Udostępnienie informacji [w razie zastosowania]

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów [dane partnerów, w tym tych, za pomocą których sklep realizuje zobowiązania lub wskazanie rodzajowe grupy takich partnerów, np. firmy kurierskie, operatorów systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje itd.]. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.


O ile Państwo wyrazili na to zgodę, sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów [dane partnerów lub wskazanie rodzajowe grupy takich partnerów] w celach [wskazanie celów]. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres [e-mail].


Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.


Instytucją kredytową, przy pomocy której sklep internetowy przeprowadza ocenę kredytową / stosuje procedurę scoringową jest [nazwa instytucji].Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności [wskazanie kontentych rozwiązań, w tym w szczególności tych, które zapobiegają pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie]. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia [w miarę możliwości wymóg ten należy stosować również dla połączeń związanych z rejestracją w sklepie oraz innych połączeń, podczas których klienci przekazują własne dane osobowe].


Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie oraz [inne]. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.


 

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: [e-mail].


Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: [e-mail].


 

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.


 

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: [e-mail] lub Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji / [nazwisko i adres osoby wyznaczonej w tym celu].Dalsze wzory tekstowe dla polskiego sklepu internetowego, m.in wzór regulaminu, znajdą Państwo w Podręczniku Trusted Shops, który można otrzymać bezpłatnie zamawiając Ekspercki Biuletyn Trusted Shops. Można w nim przeczytać m.in. o:

- zmianach przepisów istotnych dla właścicieli sklepów internetowych

- klauzulach niedozwolonych regularnie wpisywanych do rejestru UOKiK

- najnowszych trendach w handlu elektronicznym

- najważniejszych wydarzeniach w polskiej branży e-commerceTrusted Shops wspiera sprzedawców w budowaniu zaufania do ich sklepów internetowych dzięki połączeniu trzech kluczowych elementów. Po pierwsze, prezentując Znak Jakości Trusted Shops, sprzedawcy internetowi informują, że w ich sklepie przestrzegane są prawa konsumenta. Ponadto, poprzez zastosowanie Ochrony Kupującego, Trusted Shops zabezpiecza finansowo zakupy klientów na wypadek braku dostawy lub braku zwrotu pieniędzy po odstąpieniu od umowy. Natomiast system Opinii o Sklepie Trusted Shops pozwala budować zaufanie dzięki komentarzom zadowolonych klientów. Zaufanie klientów do sklepu rośnie, a dzięki temu zwiększa się gotowość do dokonywania zakupów.

Autor: RedCart Kategoria: Bezpieczeństwo i prawo
Blog RedCart

Może Cię jeszcze zainteresować

Zobacz najpopularniejsze artykuły z kategori Bezpieczeństwo i prawo